Privacy Verklaring

Privacyverklaring en instemming gegevensgebruik (versie 22-05-2018)

1. Algemeen

De bescherming van uw persoonlijke gegevens, discretie, openheid en de grootste klanttevredenheid liggen ons na aan het hart. Wij verwerken uw gegevens conform wettelijke bepalingen.

2. Veiligheidsnormen

Tijdens de gegevensoverdracht maken we gebruik van het zogeheten SSL-beveiligingssysteem (Secure Socket Layer) in combinatie met 128-bits versleuteling. U kunt een beveiligde verbinding in de browser herkennen doordat het adres met "https://..." in plaats van met "http://..." begint, en aan het hangslotje dat wordt weergegeven.

3. Opdrachtgever voor gegevensverwerking

De opdrachtgever, en daarmee de verantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens vallen binnen het werkgebied

 • van de uitbater van de website (de contactgegevens vindt u in de colofon van deze website),
 • Michael Grassl GmbH,
  A-3072 Kasten 110
 • en HENRY SCHEIN ANIMAL HEALTH B.V.
  Beversestraat 23
  NL-5431 SL Cuijk

De voornoemde bedrijven zijn voor het gebruik, het onderhoud en de organisatie van deze website een contract aangegaan.

4. Gegevensverzameling

De door ons ingeschakelde serviceprovider is gevestigd in Duitsland. Alle gegevens die u op onze website invoert, worden aan deze serviceprovider overgedragen en daar opgeslagen.

4.1. Niet-persoonlijke gegevens

Voor een bezoek aan onze online shop hoeft u geen gegevens in te voeren. Bij een bezoek slaan we uitsluiteind geanonimiseerde gegevens op die niet kunnen worden herleid naar een persoon, bijvoorbeeld de website waarvandaan u ons bezoekt of uw klikgedrag. Voor de gegevensverzameling kunnen bovendien cookies worden gebruikt. Ook via deze cookies worden gegevens uitsluitend in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen. Ook deze gegevens kunnen niet worden herleid naar een persoon. Een deel van de gegevens wordt verzameld om een correcte werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van gebruiksgedrag.

4.2. Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die vaststelling van uw identiteit mogelijk maken. Hieronder vallen in het bijzonder uw naam, geboortedatum, post- of e-mailadres, klantnummer, en vast of mobiel telefoonnummer.

We verzamelen alleen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig opgeeft tijdens de registratie, het bestelproces, de aanmelding voor de nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier. Deze gegevens omvatten: voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer.

De door u opgegeven persoonlijke gegevens zijn vereist voor het uitvoeren van het contract of het doorvoeren van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk een contract met u te sluiten en de bestelling te verwerken.

Wij geven persoonlijke gegevens niet door aan derden die niet door ons in de arm zijn genomen als dienstverlener voor het uitvoeren van het contract.

4.3. Klantaccount en gegevensgebruik voor het uitvoeren van het contract

Wanneer u zich aanmeldt bij onze online shop, wordt via een wachtwoord beschermde toegang (klantaccount) ingesteld. Hier vindt u informatie over uw afgesloten, openstaande en onlangs verzonden bestellingen en kunt u uw adresgegevens beheren. U verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en deze niet te delen met niet-geautoriseerde derden. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onrechtmatig gebruik van wachtwoorden. Nadat de communicatie met ons is afgerond, dient u het browserscherm of de mobiele toepassing te sluiten, met name wanneer u gebruikmaakt van een gedeelde computer of een gedeeld mobiel apparaat.

Wij verzamelen uw gegevens, slaan deze op en verwerken deze voor de volledige afwikkeling van uw bestelling, de levering van de goederen en de afwikkeling van de betaling, voor eventuele garantie naderhand, voor onze servicediensten en voor de technische administratie, en voor onze eigen marketingdoeleinden. We hebben uw e-mailadres nodig om de bestelling te bevestigen en om met u te kunnen communiceren. Daarnaast gebruiken we dit voor identificatiedoeleinden (aanmelding bij uw klantaccount).

We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens per e-mail. Uw eerdere bestellingen kunt u inzien in uw klantaccount.

4.4. Gebruik van gegevens voor contactopname

Wanneer u via het formulier op de website of per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens permanent opgeslagen voor het verwerken van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

5. Overdracht van gegevens aan andere bedrijven

Uw gegevens worden alleen overgedragen aan andere bedrijven wanneer dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van bestel- en leverprocessen, en om te voldoen aan wettelijke voorschriften. Dit omvat het overdragen van creditcardgegevens aan de afhandelende bank of verlener van betaaldiensten voor het afboeken van het aankoopbedrag, het overdragen van persoonlijke gegevens aan de ingeschakelde transportonderneming of pakketdienst voor het toestellen van de goederen, en het overdragen van gegevens aan de belastingconsulent om aan belastingverplichtingen te voldoen. Alle door u opgegeven gegevens worden opgeslagen totdat de bewaringstermijn en de productgarantieperiode zijn verlopen.

De bescherming van uw gegevens en de omvang en het doel ten aanzien waarvan onze dienstverlener uw gegevens mag gebruiken, worden door middel van contracten door ons gegarandeerd.

Meer informatie over onze samenwerkingspartners en het doel waarvoor wij uw gegevens delen met andere bedrijven in het kader van dienstverleningscontracten, vindt u in de volgende punten. Verder worden uw gegevens door ons niet aan derden verstrekt of toevertrouwd, tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

5.1. Leveranciers

Voor het uitvoeren van uw bestelling, of om u te informeren over uw zendingen, of om u op de hoogte te houden van het verloop van uw zending, geven wij de hiertoe benodigde gegevens door aan onze logistieke partner. Het gaat hierbij om uw naam, adres, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer en het verzendnummer.

Deze gegevens worden door ons aan de volgende logistieke partners verstrekt:

United Parcel Service Nederland B.V. (UPS)
Zandsteen 22
2132 MR Hoofddorp
Website: https://www.ups.com/nl/nl

5.2. Betaaldiensten

U kunt bij ons met iDEAL betalen.

Wanneer u gebruikmaakt van deze betaaldiensten, geeft u persoonlijke en voor de betaling relevante gegevens, die benodigd zijn voor de afwikkeling van de transactie, tevens of uitsluitend rechtstreeks door aan uw bankinstelling. Wij hebben geen invloed op de verwerking, het gebruik en de beveiliging van uw gegevens door de betrokken instellingen. De privacyverklaringen van deze instellingen zijn dan ook van toepassing.

Gegevens die worden ingevoerd voor de betaalwijze iDEAL, worden verzameld en versleuteld opgeslagen door onze dienstverlener op betaalgebied, Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstraße 4, D-96050 Bamberg. Meer informatie over Computop Wirtschaftsinformatik GmbH vindt u onder deze koppeling (beschikbaar in Engels, Duits en Chinees): https://www.computop.com/de

Indien wij betaling via PayPal mogelijk maken, geldt hiervoor het privacybeleid van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. U vindt deze onder de volgende koppeling: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL

6. Gebruik van cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om bepaalde functies en een op de gebruiker gerichte, naadloze navigatie mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het eindapparaat worden geplaatst en door uw browser op de harde schijf worden opgeslagen. Wij kunnen de cookies lezen tijdens uw bezoek aan onze website.

Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van de browser, weer verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen en maken het voor ons mogelijk uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies).

Via cookies worden echter geen programma's op uw computer geïnstalleerd. De door ons gebruikte cookies bevatten geen virussen en veroorzaken geen schade. Via de instellingen van uw browser hebt u de mogelijkheid het plaatsen van cookies te voorkomen. Dit kan echter een negatief effect hebben op de gebruiksmogelijkheden van onze website.

Ik ga ermee akkoord dat zogeheten cookies worden gebruikt en dat hierdoor gebruiksgegevens van mij worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Voorts ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens in cookies tot na het beëindigen van de browsersessie worden opgeslagen en bijvoorbeeld bij mijn volgende bezoek aan de website weer kunnen worden opgeroepen. Deze toestemming kan ik op elk gewenst moment voor de toekomst herroepen, door in de browserinstellingen het accepteren van cookies te weigeren.

7. Serverlogboekgegevens

De provider van de website verzamelt gegevens over toegang tot de onlineshop en slaat deze vervolgens op als serverlogboeken. De volgende gegevens worden op deze wijze opgeslagen:

 • bezochte sites in de webshop;
 • het tijdstip waarop de website is geopend;
 • de hoeveelheid verzonden gegevens in bytes;
 • de bron/verwijspagina waaruit u op de website bent gekomen;
 • de gebruikte browser;
 • het gebruikte besturingssysteem;
 • het gebruikte IP-adres;
 • het aantal keer dat de website is opgeroepen.

Behoudens een eventuele wettelijke bewaarplicht worden IP-adressen van gebruikers na het beëindigen van de sessie gewist of geanonimiseerd. Bij anonimisering worden IP-adressen dusdanig gewijzigd dat de afzonderlijke gegevens over persoonlijke of zakelijke situatie niet meer of slechts met onevenredig hoge kosten, moeite of tijdsinspanning kunnen worden gekoppeld aan een natuurlijke persoon.

De gegevenssets uit deze logboekbestanden worden door ons in geanonimiseerde vorm geanalyseerd om ons aanbod en de online shop verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporen en verhelpen, het succes van een marketingactie te beoordelen en servercapaciteit te beheren. Zo kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd op welke tijdstippen veel mensen gebruikmaken van de online shop. Hiervoor kan vervolgens extra capaciteit beschikbaar worden gesteld om te garanderen dat u uw aankoopproces zo snel mogelijk kunt afronden. Bovendien kunnen we via analyse van de protocolgegevens eventuele fouten in onze online shop sneller opsporen en verhelpen.

8. Gebruik van externe diensten

Op onze website gebruiken we diensten van externe aanbieders. Deze externe aanbieders ontvangen van ons geen persoonlijke gegevens die u in onze formulieren of bij de registratie hebt opgegeven. Wij gebruiken de volgende externe diensten:

8.1. Google reCAPTCHA

Wij gebruiken de service reCAPTCHA van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd tijdens het verzenden van formulieren. Deze service dient er bovenal voor om te bepalen of de gegevens zijn opgegeven door een natuurlijke persoon, of voor oneigenlijke doeleinden automatisch door een machine zijn ingevoerd. De service omvat het verzenden van het IP-adres en eventuele andere gegevens die Google nodig heeft om de dienst reCAPTCHA te kunnen aanbieden. Hiervoor gelden afwijkende bepalingen ten aanzien van gegevensbescherming van Google Inc. Ga voor meer informatie over de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Google Inc. naar https://policies.google.com/privacy?hl=nl

8.2. Google Maps

Deze website gebruikt in voorkomende gevallen via een API de kaartdienst Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Voor het gebruik van de functies van Google Maps moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze gegevens worden doorgaans overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Wij gebruiken Google Maps voor een zo passend mogelijk aanbod en om het voor u gemakkelijker te maken de door ons op de website genoemde plaatsen te vinden. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6 lid 1 sub f van de AGV. Lees voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

8.3. YouTube-video's

Op onze website sluiten we video's in met gezondheidstips of uitleg over het gebruik van producten. De bron voor deze video's is de website YouTube, die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS wordt beheerd. Wij sluiten deze video's in de 'modus voor uitgebreide gegevensbescherming' in, waardoor vervolgens alleen uw IP-adres aan een Google-server (bijv. in de VS) wordt overgedragen om een voorbeeld te kunnen tonen. Pas als u vervolgens op de video klikt, wordt de inhoud weergegeven en wordt dit geregistreerd via een cookie van Google. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6 lid 1 sub f van de AGV. Lees voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

9. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt wettelijke rechten op toegang met betrekking tot uw bij ons opgeslagen gegevens, zoals correctie, verwijdering en blokkering van deze persoonlijke gegevens. Een deel van deze rechten kunt u het snelste, eenvoudigste en comfortabelste uitoefenen door bij uw klantaccount aan te melden en de hier opgeslagen gegevens rechtstreeks te bekijken of te bewerken.

9.1. Verwijderen van uw gegevens

Indien er geen wettelijke verplichting ten aanzien van het bewaren bestaat, worden uw persoonlijke gegevens gewist wanneer u een verzoek tot het verwijderen van uw gegevens hebt ingediend bij office@vetpet-shop.eu en wanneer de gegevens niet meer benodigd zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of wanneer het opslaan hiervan om andere wettelijke redenen niet is toegestaan.

9.2. Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten

In het geval van een inbreuk op de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

10. Contactgegevens

Hebt u vragen over uw persoonsgegevens of de manier waarop deze door ons worden gebruikt? Neemt u dan gerust contact met ons op!
Henry Schein Animal Health
Beversestraat 23
5431 SL  CUIJK
E-mail: privacy.vet@henryschein.nl
Telefoonnummer: 0485 – 33 55 55